PRIVACYVERKLARING

VAN DER HULST ROZEN BV/SUMMERVILLEPLANTS

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ons. Deze worden hieronder toegelicht.

Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

2. Van der Hulst Rozen BV./ Summervilleplants 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Van der Hulst Rozen BV/ Summervilleplants. Wij zijn een kwekerij dat zich voornamelijk richt op het kweken van terrasplanten en van overige planten/snijbloemen.

 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Van der Hulst Rozen BV/ Summervilleplants verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door ons of verdere informatie wilt over de verwerking, neem dan gerust contact op!

Dit kun je doen door een mail te sturen naar:

admin@vanderhulstrozen.nl onder vermelding van: privacy

Noordscharwouderpolderweg 11-13 | 1704 PJ | Heerhugowaard

Btw. Nr. 801764166B01 | KVK Nr. 

 

3. Doel gegevens            

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door ons. Deze worden hieronder toegelicht. 

KLANTEN

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met ons via de website/mail of telefonisch. Alleen de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden worden vastgelegd, zoals: uw naam, bedrijfsnaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.

 

Wij sturen klanten via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via uw mondelinge aanmelding of schriftelijk aanvraag.

Alle gegevens worden alleen verwerkt om contact met u op te kunnen nemen en ter uitvoering van de overeenkomst die eventueel wordt aangegaan.

 

SOLLICITANTEN

Uw gegevens zullen verzameld worden als u schriftelijk of telefonisch contact met ons opneemt. Alleen de benodigde gegevens die u zelf aanlevert voor de vacature worden vastgelegd, zoals: uw naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer en cv.

Alle gegevens worden alleen verwerkt om contact met u op te kunnen nemen en ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst die eventueel wordt aangegaan.

 

PERSONEEL

Alleen de gegevens die wettelijk benodigd zijn voor de loonverwerking zullen worden opgeslagen. Hieronder vallen de door uzelf aangeleverde gegevens, zoals: naam, adres, geboortedatum, BSNnr, kopie IDbewijs, telefoonnummer, email-adres, telefoonnummer. Tevens zullen verlof- en ziekteverzuimgegevens geregistreerd worden voor wettelijke doeleinden.

Alle gegevens worden alleen verwerkt ter uitvoering van de arbeidsovereenkomst die worden aangegaan en zullen niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Tevens zullen deze gegevens alleen ter uitvoering van de verloning aan derden verleend worden, maar alleen op basis van een verwerkersovereenkomst of wettelijke verplichtingen.

 

4. Beveiliging 

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door ons, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we in onderlinge overeenstemming of op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

De gegevens in de personeelsadministratie die wij of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar de loonadministratie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord. Het aantal apparaten/personen die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten/personen.

 

5. Jouw rechten 

a. Recht op inzage         

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij ons vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar admin@vanderhulstrozen.nl. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

b. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten wijzigen door ons. Dit doe een verzoek in te dienen door een e-mail te sturen naar admin@vanderhulstrozen.nl.

c. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij ons opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Op jouw verzoek zullen wij jouw gegevens overdragen aan de andere partij.

d. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

e. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via de volgende link:   https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .  Wij zouden je dankbaar zijn als je eerst contact met ons zou willen opnemen, zodat we de kans krijgen het voor je op te lossen. Dit kan door een e-mail te sturen naar admin@vanderhulstrozen.nl.

f. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Dit kan door een e-mail te sturen naar admin@vanderhulstrozen.nl.

 

6. Plichten            

Van der Hulst Rozen BV/ Summervilleplants verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang of (beoogde) arbeidsovereenkomst. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Van der Hulst Rozen BV/ Summervilleplants met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen, dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Wij behouden ons het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Van der Hulst Rozen BV/ Summervilleplants dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van onszelf te beschermen. Daarbij trachten wij uiteraard altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

admin@vanderhulstrozen.nl onder vermelding van: privacy

Noordscharwouderpolderweg 11-13

1704 PJ Heerhugowaard

 

     

Top